СЗО/GARD – Световна здравна организация/Глобален алианс срещу хроничните респираторни заболявания

GARD допринася за глобалната работа на СЗО за предотвратяване и контрол на хронични респираторни заболявания. GARD е доброволен съюз на национални и международни организации, институции и агенции от редица страни, работещи за общата цел за намаляване на глобалното бреме на хроничните респираторни заболявания.
www.who.int/respiratory/gard