GAAPP - Глобална платформа за пациенти с алергии и дихателни пътища

Алтгасе 8-10
1130 Виена, Австрия

info@gaapp.org
+ 43 (0) 676 7534200

GAAPP е регистрирано сдружение съгласно австрийското законодателство.

Регистрационен номер на асоциацията: 777551689
Председател: Тоня Уиндерс
Секретар: Мигдалия Денис
Ковчежник: д-р Ашок Гупта